Examen 24 november 2012

Geleider Hond A B C Tot. Kwal. DSB Cert.
H.J. Kooijenga Tasha v.h. Hornmeer Gesl. + - - VZH
C. v.d. Pol Darek v.h. Huttendarp Gesl. + - - VZH
A. Hop Succes Vom Sennertal Gesl. + - - VZH
J. Goudkamp Ralph Vom Sennertal 94 81 85 260 G U IPO2
P. v.d. Pol Ilko v.d. Schulstrasse 97 85 91 273 ZG U IPO2
H. Smit Bo Polsmaten 85 - - - G IPO3.A
G.H. Van Assen Neff Van Rietnisse % - - - SPH.1

ABC Wedstrijd IJsselmuiden 10 november 2012

Op zaterdag 10 november jongstleden is door 3 combinaties van Kringgroep Oldebroek, Ada Witteveen met Boyca v. Euroheim, Henk Mulder met Rapper (Binq) v. Sennertal en Hans Smit met Bo Polsmaten deelgenomen.
Alle drie
de combinaties wilden gaan voor een kwalificatie voor het NIAK wat betekende dat er een score van tenminste 250 punten noodzakelijk zou zijn. Bij het speuren waren Hans en Ada bij elkaar in de eerste groep ingedeeld. Boyca liet een keurig stukje speuren zien wat door keurmeester Arie Stam werd beloond met 95 punten. Hans had met Bo bij het speuren wat minder geluk want ze kwamen het speurveld af met 78 punten. Uitleg hierbij was onder andere dat Bo 2 voorwerpen zou hebben over-lopen, wat natuurlijk de nodige punten heeft gekost. Henk moest met Binq als eerste onderdeel starten met het appel.
Binq bruiste weer van de energie waardoor hier en daar wat puntjes werden
gemorst. Bij het apporteren een gevalletje 'dat doet die anders nooit' want meneer kwam bij het apporteren over de schutting helaas niet over maar om schutting terug.
Keurmeester Bart Miggelbrink had uiteindelijk voor het
vertoonde werk 83 punten over. Na het appel moesten Henk en Binq hun kunnen showen bij het pakwerk. Als een vaatje buskruit ging hij recht op z’n doel af. Hierbij werden achteloos enkele verstekken bij het revieren overgeslagen want onze eigen pakwerker, Toon Hop jr., stond daar namelijk in het verstek en die kun je natuurlijk niet te lang laten wachten. Bij de vlucht liet hij z’n vechtlust zien maar het lossen ging in fases. Op de afstand was hetzelfde beeld te zien. Keurmeester Wim van Dijk kende uiteindelijk een score van 84 punten toe. Doordat de score bij het speuren voor Hans en Bo toch op een voor hun wat tegenvallende 78 punten was blijven hangen moesten ze nog vol aan de bak bij het appel en pakwerk.
Bij het appel lieten ze een verzorgd en snel
stukje werk zien. Hier en daar moet er nog wat bijgeschaafd worden maar over het algemeen zag het er gewoon verzorgd uit en konden er 87 punten worden bijgeschreven. Ada was met Boyca vervolgens aan de beurt om te proberen een score neer te zetten waardoor ze mee zouden doen om de bovenste plaatsen.
Helaas had
Boyca tijdens de uitvoering waarschijnlijk andere belangen want hij haalde z’n gebruikelijke niveau niet en liet een ongewoon aantal 'dat doet t’ie anders nooit situaties' zien. Hierdoor werden er slechts 78 punten overgehouden.
Bij
het pakwerk wist Hans wat hem te doen stond om z’n doel, minimaal 250 punten, te behalen. Bo liet een leuk stukje pakwerk zien waarbij het revieren een lust voor het oog was. Wat een snelheid! Met de toegekende 87 punten was Hans tevreden want met 252 punten was het beoogde doel bereikt. Nadat Ada en Boyca na het appel even met elkaar in overleg waren geweest, liet Boyca weer een mooi stukje pakwerk zien zoals we dat van hem kennen en waar maar weinig aan op te merken was.
Ze kregen daar terecht een mooie score van 95 punten voor toebedeeld zodat hun
puntentotaal op 268 punten uitkwam.
Doel dus ruimschoots gehaald. Nu was het wachten op de speurpunten van
Henk en Binq.
Binq had het goed gedaan want met de toegekende 95 punten en een puntentotaal van 262 punten
haalde ook deze combinatie hun doel. Alle drie de combinaties hebben de gewenste scores gehaald en gaan zich nu langzaam aan voorbereiden op het aankomende PAK 2013 dat plaats zal vinden bij Kringgroep Oldebroek.

Resultaten Fokgeschiktheidskeuring 27 oktober 2012

Gaanderen, 27 oktober 2012. De volgende deelnemers van Kringroep Oldebroek hebben deelgenomen aan de fokgeschiktheidskeuring bij Kringgroep Slingeland. Alle deelnemers hebben hun honden succesvol aangekeurd.

Naam Geleider en Hond Voor de periode
Henk Mulder met Storm van Jabora Levensduur
Peter van de Pol met Ilko vom der Schulstrasse 2013-2014
Jan Goudkamp met Ralf van Sennertal 2013-2014
Henk Mulder met Rapper van Sennertal 2013-2014
Jacob Hakvoort met Nicka v.d. Spoorlanden 2013-2014

Onze wedstrijd pakwerker Toon Hop is gevraagd voor het doen van pakwerk op de FGK bij KGP Slingeland.
Waarbij
de deelnemende honden ook een moedproef moesten doorstaan. Foto's door Peter Esselink.

Uitslag Oldebroeker Bokaal 13 oktober 2012

Geleider Hond A B C Tot. Kwal. DZB Cert. Plaats
Ada Witteveen Boyca Van Euroheim 91 90 97 278 ZG U IPO III 1
Jos Ten Have Gündy van Haus Moons 92 93 93 278 ZG U IPO III 2
Martin Immink Barros vom Pferdeberg 98 91 89 278 ZG U IPO III 3
Tinus Sellis Bora vh Polbeekkwartier 91 90 96 277 ZG U IPO III 4
Wim De Haan Fyco van Tessinij's 96 86 95 277 ZG U IPO III 5
Laurents Janssen Jacobus Von Haus Targa 95 91 90 276 ZG U IPO III 6
Henk Besten Linck v.d Katerstede 96 88 91 275 ZG U IPO III 7
Hans Smit Bo Polsmaten 95 89 90 274 ZG U IPO III 8
Henk Mulder Rapper vom Sennertal 93 86 93 272 ZG U IPO III 9
Jo van Schijndel Kara van Hamersslag 95 88 88 271 ZG U IPO III 10
Toon Hop Bandu Polsmaten 96 88 85 269 G U IPO III 11
Dorie Meijer Jambo van Hildernisse 91 84 92 267 G U IPO III 12
Arjan van der Scheer Duro (DJ) von haus Trivarba 90 86 87 263 G U IPO III 13
Aldwin Dekker Nesse v.d Spoorlanden 80 86 90 256 G U IPO III 14
Telma van Zante Immo von der Schiffslache 89 77 82 248 G U IPO II 15
Keurmeester Afdeling A Keurmeester Afdeling B Keurmeester Afdeling C Pakwerker Korte werk Pakwerker lange werk Pakwerker Reserve
Hans Hengelma Cees Jaspers Bart Miggelbrink Toon Hop Bob v.d. Steen Clen kogelman

Gelderse Clubmatch 1 juli 2012

Beuningen, 5 Deelnemers van KGP Oldebroek brachten hun hond voor, hieronder de resultaten.

Kwalificatie G - Toon (T.) Hop met Utoon van Tiekerhook.
Kwalificatie G - Toon (A.) Hop met Succes vom Sennertal.
Kwalificatie G - Jacob Hakvoort met Nicka van de Spoorlanden.
Kwalificatie G - Jan Goudkamp met Ralf vom Sennertal.

VZH-IPO examen 19 mei 2012

Geleider Hond A B C Kwal. DZB Tot.
Peter Esselink Anka of Pure Nobility acc. acc. Geslaagd
Berlinde Visscher Dayos v. Kimbleshome 85 92 80 G U 257
Jacob Hakvoort Nicka v.d. Spoorlanden 90 91 91 ZG U 272
Jan Goudkamp Ralf vom Sennertal 95 85 92 ZG U 272
Henk Mulder Rapper vom Sennertal 98 90 98 U U 286
Petra de Jonge-Huijnen Nakal von Alt Walder Schloss 87 86 82 G U 255
Ada Witteveen Boyca v. Euroheim 95 93 99 U U 287
Hans Smit Bo Polsmaten 80 80 88 G U 248

PAK  21 en 22 april 2012

Kringgroep Oldebroek manifesteert zich op de Provinciale Kampioenschappen.
- Zowel de eerste als de tweede prijs IPO I.
- De eerste prijs IPO II
- En 270 punten op IPO II

IPO I Henk Mulder met Rapper vom Sennertal; 98-80-94 Totaal 272
IPO I Peter van de Pol met Ilko von der Schulstrasse; 100-80-92 Totaal 272
IPO II Ada Witteveen met Boyca v. Euroheim; 97-82-97 Totaal 276
IPO III Toon Hop met Bandu Polsmaten; 96-92-82 Totaal 270

Toon Hop debuteert op de PAK

Toon Hop de wedstrijd pakwerker van KGP Oldebroek draait zijn eerste Wedstrijd.
Onder grote publieke belangstelling zette hij een prima stukje pakwerk neer.

Gouden speurlijn 26 februari 2012

26 februari 2012 De gouden speurlijn 2012 kent dit jaar twee deelnemers van KGP Oldebroek.
Jan Goudkamp met Sennah en Henk Mulder met Storm von Jabora.

Naam 1 2 3 4 Tot. Plaats
E ‘t Lam 98 96 99 293 91 384 1
D. Poelstra 96 92 91 279 96 375 2
W. v.d. Lans 93 96 87 276 93 369 3
F. Hendriks 83 93 97 273 95 368 4
R. Bloemsma 92 92 98 282 85 367 5
D. ter Neuzen 93 88 96 277 87 364 6
J. Smit 88 95 86 269 93 362 7
P. Reisser 95 91 84 270 84 354 8
J. Louwerens 95 86 90 271 82 353 9
S. de Jong 95 80 93 268 84 352 10
M. Bunnink 90 82 88 260 80 340 11
G. v.d. Zweep 80 89 A 169 80 332 12
F. Boelens 86 78 87 251 80 331 13
E. Oosterhuis 87 87 84 258 70 328 14
J. v. Dijk 45 72 97 214 80 294 15
H. Smits 88 60 83 231 62 293 16
L. Lauxen 84 A 61 145 71 288 17
D. Bal 95 80 78 253 0 253 18
H. Mulder 96 28 88 212 2 214 19
J. Goudkamp 41 14 A 55 78 177 20
A. Pieters 2 83 A 85 0 112 21
B. Wiersma 98 70 91 259 88 347 1
C. Kuhn 91 79 92 262 84 346 2
P. Louwerens 88 2 96 186 81 267 3
H. Drenth 87 0 88 175 92 267 3
J. Dijkstra 95 65 79 239 50 289 1
A. Vledder 94 55 79 228 30 258 2
H. Giesing 24 70 84 178 0 178 3

Pakwerkregiodag 14 januari 2012

Toon hop (jr.) promoveert van Kringgroeppakwerker naar wedstrijdpakwerker.
Vandaag behaalde Toon op de landelijke regiodag voor pakwerkers zijn wedstrijd licentie met 93 punten.