De data , keurmeesters en pakwerkers zijn bekend!!

Te zijner tijd kan er ingeschreven worden via de VDH site

We houden u op de hoogte!